Objavite prodaju svoje nekretnine putem agencije “NEŠO” s.p. Banja  Luka

Posredujemo sigurno i kvalitetno. Svojim klijentima nudimo potrebnu uslugu pri prodaji odnosno kupovini nekretnina, od prezentacije do pronalaženja nekretnina. Provjeravamo sve pravne aspekte kod nadležnog notara vezane za svaku pojedinu nekretninu prije kupovine.

Odabirom Agencije “NEŠO” s.p. kao agenta za prodaju Vaše nekretnine je znak ukazanog  povjerenja, a mi znamo da je upravo povjerenje ključni faktor u procesu kupoprodaje .

Nakon što se prodavac nekretnina – nalogodavac  obrati Agenciji za poslovanje nekretninama  ista će pružiti sledeće usluge po cijenovniku koji možete pronaći  na našem Web sajtu: www.nekretnineneso.com

1. dolazimo na odredište željene nekretnine, vršimo pregled nekretnine i fotografisanje;

2. vršimo uvid u ZK izvadak – provjeru vlasništva nad nekretninama ukoliko je prodavac predočio ili pribavljamo istu od nadležnog  zemljišnoknjišnog ureda;

3. u dogovoru sa prodavcem vršimo tržišnu procjenu vrijednosti nekretnine,

4. potpisujemo ugovor o posredovanju pri prodaji nekretnine,

5. oglašavamo Vašu nekretninu na našu internet stranicu,

6. kontakt sa zainteresovanim kupcima,

7. pokazujemo nekretnine zainteresovanim kupcima.

Kada Agencija “NEŠO” vodi prodaju Vaše nekretnine jedino o čemu treba brinuti je da budete prisutni pri razgledanju nekretnina i kod potpisivanja ugovora kod notara kada  Vam bude cjelokupna svota novca isplaćena.

Ukoliko se odlučite o poslovnoj saradnji sa Agencijom možete nas kontaktirati za detaljnije informacije u vezi poslovanja. Mi Vam u svako doba stojimo na raspolaganju kako u našoj poslovnici, tako putem e-maila i kontakt telefona.

Nenad Stanković

vlasnik

Tel/Fax:+387 51/263-840

E-mail:info@nekretnineneso.local